HAKKIMIZDA

Bilgi çağının getirdiği yenilikler ile sürekli değişen ve gelişen dünya koşullarında; başarmak için ihtiyaç duyduğunuz bilgi, beceri ve yetkinliklerinizin gelişimine katkı sağlayarak, potansiyelinizi beklentilerinizin ötesine taşıyoruz.

Eğitimlerimiz, modern dünyanın bilgi odaklı teknoloji çağının beklentilerine uygun, çağdaş bilgiyle harmanlanmış, tam donanımlı içeriklere sahip, ilgi çekici yöntem ve metotlardan oluşuyor.

Biliş Akademi’de, bireylerin kişisel ve profesyonel hedeflerini gerçekleştirmelerini destekleyen eğitim programları düzenliyoruz. Böylece yeterli bilgi ve beceriye sahip, mesleğinde ustalaşmış ve mesleki yeterliliğini hem ulusal hem de uluslararası düzeyde belgelendiren, nitelikli işgücünün yetiştirilmesine öncülük ediyoruz.

Bunu uzun yıllar iş hayatında aktif rol almış, alanında en iyi uzmanlardan oluşan eğitmenlerimizle yapıyoruz. Eğitmenlerimiz, fark yaratan eğitim programlarımızda sahip oldukları derin bilgi ve tecrübelerini sizlerle paylaşıyor.

Eğitimlerimiz etkin öğrenmeyi destekleyecek şekilde online/offline veya örgün eğitimlerden oluşuyor.

Etik Anlayış

gelişim ve başarı

Vizyon Sahibi Olmak

İŞ ORTAKLARIMIZ

BİLİŞ AKADEMİ | HOŞ GELDİNİZ!