açık rıza metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

Şirketimiz Billur Medya Yapım Anonim Şirketi (Bundan sonra “Biliş Akademi” veya “Şirketimiz” olarak anılacaktır) tarafından www.bilisakademi.com internet sitesi üzerinden yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz. 

Lisans bedeli karşılığında sunulan; ‘Eğitim Uzmanı’, ‘Koçluk’ ve ileride sunulacak diğer online eğitim içerikleri sunan www.bilisakademi.com Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen ulusal mesleki yeterlilik standartlarına uygun eğitim platformunu (bundan böyle “www.bilisakademi.com” olarak anılacaktır) ziyaret için üyelik şartı bulunmamaktadır. Dolayısıyla platformumuzda üyelik bir hizmet koşulu olarak sunulmamaktadır. Üye olmadan internet sitesini ziyaret etme seçeneğinden farklı olarak üyelik seçeneği; mesleki yeterlilik belgesi hak edişine yönelik sertifikaların düzenlenmesi ve Mesleki Yeterlilik Kurulu (MYK) tarafından düzenlenen sınav başvurularının bir parçası olarak yasal mevzuat gereği; alışkanlıkları, eğitimlere yönelik satın alma geçmişi, incelemeleri takip edilip değerlendirilerek kendisine özgü kişiselleştirilmiş bir hizmet almak isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır. Özellikle mesleki yeterlilik belgesi hak edişine yönelik sertifikaların düzenlenmesi ve Mesleki Yeterlilik Kurulu (MYK) tarafından düzenlenen sınav başvurularının bir parçası olarak yasal mevzuat gereği bazı kişisel verilerinizin aşağıda detaylandırıldığı şekilde belirtilen amaçlarla işlenmesi, anlaşmalı profesyonel iş ortaklarımızla, Mesleki Yeterlilik Kurulu (MYK) gibi ve benzeri kamu kurum ve kuruluşları ile  paylaşılması ve teknoloji alanındaki tedarikçilerimiz tarafından sağlanan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilmesi gerekebilmektedir. Siz müşterilerimizin memnuniyetinin sağlanması için işlenmesi gereken kişisel verilerinizden bazıları; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan ve rızaya tabi olmayan veri işleme şartlarının kapsamında olmaması nedeniyle, ancak siz müşterilerimizin konu özelinde beyan edeceği açık rızaya bağlıdır. Rıza vermek istemiyorsanız, “Onaylamıyorum” seçeneğini kullanabilirsiniz. Ancak bu takdirde mesleki yeterlilik kapsamındaki eğitimleri satın alma işlemini gerçekleştiremeyeceğinizi hatırlatmak isteriz.

Açık rızanıza bağlı olarak;

1.İşlenen Kişisel Veriler ve Toplama Yöntemleri:

Siz Müşterilerimizin çevrimiçi ve/veya basılı formlar vasıtasıyla paylaştığı kimlik bilgileriniz (“T.C. kimlik veya pasaport/yabancı kimlik numarası”, “Uyruğunuz”, “Adınız”, “Soyadınız”, “Doğum Tarihiniz” ve “Nüfus Cüzdanınız/Yabancı Kimlik Kartınız/Pasaportunuzun Görseli”, “Cinsiyetiniz”, Eğitim Durumunuz”), iletişim bilgileriniz (“Elektronik Posta Adresiniz”, “Yaşadığınız Şehir”, “İrtibat Adresiniz”, “İşyeri Adı/İşyeri Adresiniz”, ve “Cep Telefonu”); Görsel ve multimedya verileriniz (“daha önceki yeterlilik belgenizin/sertifikanızın görselini” “fotoğraflarınızı”, “sesli ve videolu multimedya kayıtlarınızı” ve “çalışmalarınıza ilişkin” görseller); Kişisel veriniz olmayan ve otomatik olarak toplanan bilgiler (Çerezler veya diğer program ve yazılımlarımız vasıtasıyla site içi kullanımlarınıza bağlı olarak tıklama sayınız, sekmeleri açma sıklığınız veya ilgi gösterdiğiniz başlıklara ilişkin dijital ortamdaki davranışlarınız); cihaz bilgileriniz (kullandığınız elektronik cihazlar bilgisayar, diz üstü bilgisayar, tabletler, akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar ve benzeri üzerinden cihazınıza ait sizle eşleştirilemeyecek veya eşleştirilebilecek veriler gibi); internet sitemizi kullanımınız sırasında toplanan müşteri işlem bilgileriniz (çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, IBAN bilgisi, talep bilgisi, teslimat bilgisi gibi), pazarlama bilgileriniz (alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler gibi), işlem güvenliği bilgileri (IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Kullanıcı Adı Bilgileri, Şifre Bilgileri, Bağlantı Zamanı / Süresi gibi Trafik Verileri) ile internet tarayıcınız ve/veya Şirketimiz mobil uygulamasındaki veya internet sitemizi kullanırken internet tarayıcınızdaki tercihlerinize göre toplanabilecek verileriniz işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi:

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, rıza göstererek Biliş Akademi üyesi ve/veya kullanıcısı olmanız halinde; mesleki yeterlilik belgesi hak edişine yönelik sertifikaların düzenlenmesi ve Mesleki Yeterlilik Kurulu (MYK) tarafından düzenlenen sınav başvurularının bir parçası olarak yasal mevzuat gereği, Biliş Akademi’nin ve Biliş Akademi ile anlaşmalı profesyonel iş ortaklarının ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Biliş Akademi’nin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere dahil olmak üzere tüm bu açıklanan kapsamlarda sizinle iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında; KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası “açık rıza” hukuki sebebine bağlı olarak işlenebilecek ve aynı amaçlar ve hukuki sebep kapsamında yurtiçindeki üçüncü kişilerle ve KVKK’nın 9. maddesindeki kurallara uyularak yurtdışındaki üçüncü kişilerle, iş ortaklarımızla/tedarikçilerimizle, Mesleki Yeterlilik Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması:

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında; Biliş Akademi ile Biliş Akademi uygulamaları ve hizmetleri ile kanuni yükümlülükleri kapsamında Biliş Akademi’nin yurt içindeki ve yurt dışındaki (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) iş ortaklarıyla, çalışanlarıyla, işbirliği bulunan üçüncü kişilerle (sertifikaların teslimi için kargo firmaları ve ödeme işlemleri için ödeme aracı kuruluşları gibi), teknik altyapı desteği sunan firmalarla, MYK gibi kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmasına açık rıza göstermiş olduğunuz takdirde kişisel verilerinizin, mesleki yeterlilik belgesi hak edişine yönelik sertifikaların düzenlenmesi ve Mesleki Yeterlilik Kurulu (MYK) tarafından düzenlenen sınav başvurularının bir parçası olarak yasal mevzuat gereği ve tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. 

Bunun yanında, bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi amacıyla, KVK Kanunu kapsamında yer alan hukuki sebeplerin olması halinde; sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır. 

Biliş Akademi web sitesi ziyaretinize veya üyeliğe ilişkin verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Biliş Akademi yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere Biliş Akademi, yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

4. İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız:

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerinizin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Sonuç olarak, yukarıda yer alan tüm kişisel verilerinizin belirtilen işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere 

 • Kimlik görselinizin paylaşılması nedeniyle eski kimliklerde yer alan özel nitelikli (din hanesi gibi) verilerinizin işlenmesine (toplanmasına, kaydedilmesine ve saklanmasına);
 • Söz konusu özel nitelikli veriniz dahil işlenen verilerinizin yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekmesi halinde iş ortaklarımız ile kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacağına; 
 • Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınarak, icloud ve ayrıca Şirketimizin hizmet almış olduğu / hizmet alacağı diğer veri saklama hizmeti sağlayıcıları ile paylaşılmasına, yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına; 
 • Şirketimizin başka eğitimler ile benzer etkinlik organizasyonları düzenlenmesi, söz konusu organizasyonlar hakkında bilgilendirilme, organizasyonlara kaydınızın yapılması ve benzeri amaçlarla, özel nitelikli verileriniz dahil olmak üzere, kişisel verilerinizin işlenmesine, bu organizasyonlar kapsamında fotoğraf ve video kayıtlarınızın alınmasına, tarafınızla ilgili röportaj, etkinlik, haber gibi kayıtların alınmasına ve bunlarla bağlantılı olarak sosyal medya yönetimi hizmeti veren kuruluşlarla (ajanslar, yayın ve baskı kuruluşları, basın kuruluşları gibi) paylaşılmasına

hiçbir baskı altında kalmadan ve açık biçimde “Onaylıyorum” kutucuğuna tıkladığınızda beyan ettiğiniz açık rıza doğrultusunda muvafakat ettiğiniz kabul edilecektir.

 

BİLİŞ AKADEMİ | HOŞ GELDİNİZ!