KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni ile Biliş Akademi web sitemiz üzerinden sağladığımız hizmetler kapsamında yasal mevzuat ve sözleşme ilişkileri çerçevesinde hangi kişisel verilerinizin, hangi amaçlarla, ne kadar süre ile işleneceği ve bu kapsamda sahip olduğunuz hakları aydınlatma ve bilgilendirme yükümlülüğümüz çerçevesinde sizlerle paylaşıyoruz. 

1.Veri Sorumlusu Kimdir? 

Billur Medya Yapım Anonim Şirketi (“Biliş Akademi” veya “Şirketimiz” olarak anılacaktır.) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu” olarak anılacaktır) uyarınca veri sorumlusu sıfatını taşımaktadır. 

Biliş Akademi’nin sunduğu hizmetler çerçevesinde Billur Medya Yapım Anonim Şirketi veri sorumlusu sıfatını haiz olup, sunduğumuz hizmetlerin gereği olan tüm yasal mevzuat, düzenleme ve sözleşme ilişkisi kapsamında KVK Kanunu ile uyumlu olarak işlenecektir. 

Şirketimiz Bilgileri 

Şirket : BİLLUR MEDYA YAPIM ANONİM ŞİRKETİ 

Adres : Suadiye Mahallesi Halim Ağa Sokak İlhan Bey Apartmanı No: 16/4 Kadıköy/İstanbul Mersis No : 0175043406000011 

Kep Adresi : billurmedya@hs01.kep.tr

Mail Adresi : info@bilisakademi.com

Web Sayfası : www.bilisakademi.com

Telefon : 0543 235 55 55

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Demek?

KVK Kanunu 3. maddesinde düzenlendiği şekilde, Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

3. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları Nedir? 

Veri Kategorileri

Bu Kapsamda Alınan Kişisel Veri Tipleri ve Dayanakları

Kimlik Bilgileri

Biliş Akademi’den ürün veya hizmet almanız; eğitimlere, etkinliklere kaydolmanız; reklam veya pazarlama ilanlarına giriş/başvuru yapmanız; üye veya kayıt olmanız ile birlikte “T.C. kimlik veya pasaport/yabancı kimlik numarası”, “Uyruğunuz”, “Adınız”, “Soyadınız”, “Doğum Tarihiniz” ve “Nüfus Cüzdanınız/Yabancı Kimlik Kartınız/Pasaportunuzun Görseli”, “Cinsiyetiniz”, Eğitim Durumunuz” açık rızanızla ile ve mesleki yeterlilik belgesi hak edişine yönelik sertifikaların düzenlenmesi ve Mesleki Yeterlilik Kurulu (MYK) tarafından düzenlenen sınav başvurularının bir parçası olarak yasal mevzuat gereği paylaşmaktasınız. Kimlik bilgilerini; mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, gerekli operasyonel faaliyetleri yürütebilmek ve etkileşime geçmek/geçirmek için işlemekteyiz.

  

İletişim Bilgileri

Biliş Akademi’den ürün veya hizmet almanız; eğitimlere, etkinliklere kaydolmanız; reklam veya pazarlama ilanlarına giriş/başvuru yapmanız; üye veya kayıt olmanız ile birlikte “Elektronik Posta Adresiniz”, “Yaşadığınız Şehir”, “İrtibat Adresiniz”, “İşyeri Adı/İşyeri Adresiniz”, ve “Cep Telefonu” gibi bilgileri açık rızanızla ve mesleki yeterlilik belgesi hak edişine yönelik sertifikaların düzenlenmesi ve Mesleki Yeterlilik Kurulu (MYK) tarafından düzenlenen sınav başvurularının bir parçası olarak yasal mevzuat gereği paylaşmaktasınız. İletişim bilgilerini; mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için ve Biliş Akademi ile hizmet alan kişiler, eğitimlere veya etkinliklere katılan kişiler, kullanıcılar arasındaki iletişimi hayata geçirmek, hak edilen sertifikaların teslimatı için önemli olduğundan işlemekteyiz.

  

Görsel ve Multimedya Verileri

Biliş Akademi’den ürün veya hizmet almanız; eğitimlere, etkinliklere kaydolmanız; reklam veya pazarlama ilanlarına giriş/başvuru yapmanız; üye veya kayıt olmanız ile birlikte özellikle hizmet alınan online eğitimler çerçevesinde “daha önceki yeterlilik belgenizin/sertifikanızın görselini” “fotoğraflarınızı”, “sesli ve videolu multimedya kayıtlarınızı” ve “çalışmalarınıza ilişkin” görselleri açık rızanızla söz konusu hizmetin efektif sağlanması için ve mesleki yeterlilik belgesi hak edişine yönelik sertifikaların düzenlenmesi ve Mesleki Yeterlilik Kurulu (MYK) tarafından düzenlenen sınav başvurularının bir parçası olarak yasal mevzuat gereği Biliş Akademi ile paylaşmaktasınız. Görsel ve multimedya verilerini mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için işlemekteyiz ve bu verilerin paylaşılması Biliş Akademi’nin kullanıcı ile iletişimini gerçekleştirmesi açısından önem arz eder.

  

Kişisel Veriniz Olmayan ve Otomatik Olarak Topladığımız Bilgiler

Çerezler veya diğer program ve yazılımlarımız vasıtasıyla site içi kullanımlarınıza bağlı olarak tıklama sayınız, sekmeleri açma sıklığınız veya ilgi gösterdiğiniz başlıklara ilişkin dijital ortamdaki davranışlarınız hakkında bilgi toplayabiliriz.

Cihaz Bilgisi

Kullandığınız elektronik cihazlar (bilgisayar, diz üstü bilgisayar, tabletler, akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar ve benzeri) üzerinden cihazınıza ait sizle eşleştirilemeyecek veya eşleştirilebilecek veriler (konum bilgisi gibi) toplayabiliriz.

Çerezler Bilgisi

Çerezler, bilgisayarınız ya da mobil cihazınız üzerinden ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. İnternet sitelerinde yer alan çerezlerde, türüne bağlı olarak, siteyi ziyaret ettiğiniz cihazdaki tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin veriler toplanmaktadır. Bu veriler, eriştiğiniz sayfalar, incelediğiniz hizmet ve ürünler, tercih ettiğiniz dil seçeneği ve diğer tercihlerinize dair pek çok bilgiyi kapsamaktadır. Pek çok çerez türünü kullanıcılarımıza ve ziyaretçilerimize daha iyi bir deneyim yaşatmak amacıyla kullanmaktayız. Bu kapsamda; 

• web sayfalarının düzgün çalışabilmesi için oturum, yük dengeleme kullanıcı kimliği ve güvenlik çerezleri gibi zorunlu ve önemli olan çerezleri, 

• kullanıcıların, ziyaretçilerin tercihleri doğrultusunda kullanım verimliliğini arttıran parola, dil, konum, geçmiş, flash ve mobil çerezleri gibi tercihe ilişkin çerezleri, 

• analitik veri toplayarak web sayfasının ziyareti hakkında bilgi edinilebilmesini sağlayan işlevsel ve analitik çerezleri, 

• özellikle reklamlar için günümüzde sıklıkla kullanılan reklam, pazar analizi, hedefleme, dolandırıcılık tespiti, kampanya promosyon çerezlerini içeren hedefleme ve pazarlamaya ilişkin çerezleri, 

• genellikle web sayfalarına reklam alan sitelerde karşımıza çıkan başka bir web sayfasına ilişkin reklam veya eklentilerindeki çerezleri içeren üçüncü parti çerezleri web sayfamızda kullanmaktayız. Kullanıcının, işbu ayarları değiştirmediği sürece çerez kullanımına açık onay verdiği kabul edilir. 

Biliş Akademi üzerinden 3. kişi internet siteleri veya mobil uygulamalara verilen linkler 3. kişilere ait internet sitelerine, portallara veya mobil uygulamalara linkler verebiliriz. Fakat bu sitelerde yer alan veya 3. kişilerin tâbi olduğu gizlilik politikalarının uygulanması hususunda hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. 3. kişilere ait internet siteleri veya mobil uygulamalar kapsamındaki gizlilik politikaları işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan farklı olabilir.

Diğer Bilgiler

Kullanıcı veya ziyaretçi tarafından tercih edilen bilgileri Smatch (otomatik eşleştirme) bilgisi ve benzer diğer bilgileri Biliş Akademi ile kendi isteğiniz doğrultusunda paylaşmaktasınız. 

Kamuya ifşa etmeyi tercih ettiğiniz ve diğer üyelerin ulaşabileceği ve görebileceği şekilde bilgi veya verilerinizi paylaşmanız durumunda tarafınızdan ifşa edilmiş olarak kabul edilir ve istatistiki, reklam veya promosyonel amaçlarla kullanılabilir. İfşa ettiğiniz kişisel verilerinizin 3. kişiler veya başka siteler tarafından kullanıldığı hallerde herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

Müşteri İşlemleri

Bu veri kategorisi Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi, Teslimat bilgisi gibi veri türlerini ifade etmektedir. Sınav ve/veya eğitim ücretinin iadesini gerektiren bir durumun oluşması ihtimali düşünülerek IBAN bilgilerinizi de işlemekteyiz.

Bu veriler, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebepleriyle işlenmektedir.

Pazarlama

Bu veri kategorisi Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir. 

Bu veriler, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebepleriyle işlenmektedir.

4. Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılmaktadır?

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında; Biliş Akademi ile Biliş Akademi uygulamaları ve hizmetleri ile kanuni yükümlülükleri kapsamında Biliş Akademi’nin yurt içindeki ve yurt dışındaki (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) iş ortaklarıyla, çalışanlarıyla, işbirliği bulunan üçüncü kişilerle, teknik altyapı desteği sunan firmalarla, MYK gibi kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmasına açık rıza göstermiş olduğunuz takdirde kişisel verilerinizin, mesleki yeterlilik belgesi hak edişine yönelik sertifikaların düzenlenmesi ve Mesleki Yeterlilik Kurulu (MYK) tarafından düzenlenen sınav başvurularının bir parçası olarak yasal mevzuat gereği ve tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. 

Bunun yanında, bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi amacıyla, KVK Kanunu kapsamında yer alan hukuki sebeplerin olması halinde; sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır. 

Biliş Akademi web sitesi ziyaretinize veya üyeliğe ilişkin verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Biliş Akademi yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere Biliş Akademi, yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

5. Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri (Verilerin Aktarıldığı Durumlar Dâhil) Nelerdir?

 
Kişiler verilerinizi her zaman Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddesinde yer verilen hukuki sebeplerden birine dayanarak işliyoruz. Bu kapsamda dayandığımız hukuki sebepler:

Kanunlarda açıkça öngörülme

Kanunlarda yer alan bir hüküm nedeniyle kişisel verilerinizin işlendiği durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. 

Bu sebep, yukarıda yer alan “Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek” amacını taşımaktadır.

Hayat veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olma

Rızanın fiili imkânsızlık nedeniyle açıklanamadığı veya hukuken geçersiz sayıldığı durumlar ile ilgilinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için verinin işlenmesinin zorunlu olduğu durumları ifade etmektedir.

Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi

Kişisel verilerinizin işlenmesinin bir hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmemiz için zorunlu olduğu durumları ifade etmektedir. 

Bu sebep, yukarıda yer alan “Yetkili makamların taleplerini karşılamak” gibi amaçları taşımaktadır.

İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olma

Kişisel verilerinizi kendi isteğinizle kamuoyuyla paylaştığınız durumları ifade etmektedir.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

Kişisel verilerinizin işlenmesinin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olduğu durumları ifade etmektedir. 

Bu sebep, kişisel verilerinizin işlenmesinin yargılama sırasında ispat için gerekli olması gibi durumlarda geçerli olmaktadır.

Bir sözleşmenin ifası

Kişisel verilerinizin işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olduğu durumları ifade etmektedir. 

Bu sebep yukarıda bahsettiğimiz hizmetlerimizin kursiyerlere, üyelere ve/veya ziyaretçilerimize sağlanması amacını taşımaktadır.

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için zorunlu olma

Kişisel verilerinizin işlenmesinin ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi için gerekli olduğu ancak söz konusu işlemenin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermediği durumları ifade etmektedir. 

Bu sebep, yukarıda yer alan tanıtım, pazarlama, hizmetlerimizin geliştirilmesi, kişiselleştirilmesi, internet/işlem güvenliğini sağlama gibi amaçları taşımaktadır.
 

Açık rıza

Kişisel verilerinizin işlenmesine açıkça rıza gösterdiğiniz durumları ifade etmektedir.

Yukarıda yer verilen hukuki sebeplerden hiçbirinin bulunmadığı hallerde kişisel verilerinizi ancak açık rıza vermiş olmanız halinde işliyoruz. Açık rıza vermiş olduğunuz durumlarda açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz.

6. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri Nelerdir?

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında; fiziki ve elektronik ortamda sözleşmeler ve matbu formlar; yine elektronik ortamda E-mail, telefon, SMS, Sosyal Medya, kurumsal web siteleri, üyelik ve/veya kayıt oluşturma formları, mobil uygulamamız, çağrı merkezimiz, yapay zekâ asistanımız (Chatbot), görüntü ve ses kayıt sistemleri üzerinden elde edilebilmektedir.

7. KVK Kanunu Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

7.1.Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi) Olarak Hangi Haklara Sahipsiniz?

KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

7.2. Haklarınız İçin Başvuru Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı “KVK Başvuru Formu”nu doldurarak KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimiz’e bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Şirketimiz’e başvurma hakkı, kişisel veri sahibinin doğrudan kendisine aittir. Üçüncü şahıslar adına yapılacak başvurularda, ilgili şahsı temsile uygun bir vekâletnamenin bulunması gerekmektedir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Noter vasıtasıyla yazılı olarak

Suadiye Mahallesi Halim Ağa Sokak İlhan Bey Apartmanı No: 16/4 Kadıköy/İstanbul

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması tavsiye olunur.

Şirketimiz’e daha önce bildirdiği ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile

info@bilisakademi.com

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması tavsiye olunur.

Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla

[billurmedya@hs01.kep.tr]

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması tavsiye olunur.

 

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç talebinizin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Başvurunun Şirketimiz’in hatasından kaynaklandığının anlaşılması halinde alınan ücret iade edilebilecektir.

BİLİŞ AKADEMİ | HOŞ GELDİNİZ!