Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR

1.1. SATICI BİLGİLERİ

Unvanı: BİLLUR MEDYA YAPIM ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: Suadiye Mahallesi Halimağa Sokak İlhan Bey Apartmanı No: 16/4 Kadıköy/İstanbul

MERSİS No: 0175043406000011

Telefon: 0543 235 55 55

E-Posta: info@bilisakademi.com

Müşteri Hizmetleri ve Şikâyet: 0543 235 55 55

İşbu sözleşmede “Biliş Akademi” olarak anılacaktır.

1.2. ALICI BİLGİLERİ

Adı Soyadı/Unvanı: …..

E-posta: …..

Telefon: …..

Adres: …..

İşbu sözleşmede “Alıcı” olarak anılacaktır.


2. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

CİNSİ/TÜRÜ

MİKTARI

BİRİM FİYATI

TOPLAM SATIŞ BEDELİ

….. Eğitimi

…..

…..

 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın www.bilisakademi.com internet sitesi ve bağlı tüm interaktif uygulamaları ve/veya diğer online satış platformları üzerinden satın alma talebinde bulunduğu ve ön bilgilendirme formu ve ayrıca işbu sözleşmenin 2. maddesinde nitelik ve şartları açıkça belirtilen hizmetin alım/satımına ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. Alıcı, www.bilisakademi.com internet sitesinde ve/veya bağlı mobil uygulamalarında yer alan, işbu sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ek ödemeler ve ödeme şekli, hizmetin teslimatı, cayma ve iade hakkı ile başvurabileceği yasal yollar ve başvurma şekline ilişkin bilgilendirmelerin yer aldığı ve Biliş Akademi tarafından, işbu sözleşmeden önce sunulan ön bilgilendirme formunu okuyup anladığını ve elektronik ortamda onayladığını beyan eder. 

4.2. Alıcı, işbu sözleşmenin ifasından önce ve sırasında vermiş olduğu tüm kimlik ve iletişim bilgilerinin doğru olduğunu, vermiş olduğu iletişim bilgilerinin Biliş Akademi tarafından kendisine bildirimde bulunmak için kullanılacağını, iletişim bilgilerinde oluşan değişiklikleri yazılı olarak Biliş Akademi’ye bildirme yükümlülüğü bulunduğunu aksi halde Biliş Akademi’nin oluşan/oluşacak zarar ve kayıplardan hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.3. Alıcı tarafından satın alınan hizmetlerden canlı eğitim hizmeti, ilanda belirtilen gün ve saatte yerine getirilir. Video eğitim hizmeti ise, Alıcı tarafından satın alındığı tarih ve saatte yerine getirilmiş sayılır. Sözleşme konusu hizmetin Biliş Akademi’den kaynaklanmayan teknik sebepler veya Biliş Akademi’nin müdahale edemeyeceği 3. kişi ve kurumlardan kaynaklanan sebeplerle ifa edilememesi halinde e-hukuk sorumlu tutulamaz. 

4.4. Alıcı, işbu sözleşmenin kabulü ile satın aldığı hizmetin kullanımına ilişkin yasa ve kurallara, Biliş Akademi tarafından kendisine bildirilen ve ayrıca Alıcı’nın bilmesi gerektiği kabul edilen, hizmetin ifa ve kullanımına ilişkin tüm kurallara uyacağını, hizmetin ifası sırasında üçüncü kişilerin fikri ve sınai hakları ile kişilik hakları ve diğer tüm haklarına saygı duyacağını, aksi halde Alıcı ile sözleşme dışı 3. kişiler arasında doğacak ihtilaf ve uyuşmazlıklardan Biliş Akademi’nin hiçbir hal ve şartta sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.5. Biliş Akademi, www.bilisakademi.com internet sitesinde ve bağlı mobil uygulamalarında yer alan mevcut hizmet ve hizmet içerikleri ile kullanım koşulları ve diğer bilgilerde her türlü değişiklik ve güncellemeyi istediği an yapma hakkını saklı tutar. Değişiklik ve güncellemeler, www.bilisakademi.com internet sitesinde ve bağlı mobil uygulamalarında yayımlandığı anda yürürlüğe girer. Biliş Akademi, değişiklik ve güncelleme yapmasından ve/veya teknik sebepler veya yer sağlayıcıdan kaynaklanan sebeplerle doğabilecek satın alma ya da ödeme hatalarından hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmez.

4.6. Biliş Akademi, www.bilisakademi.com internet sitesinden direkt ya da dolaylı olarak diğer sitelere bağlantı(link) verebilir. Biliş Akademi, linki verilen sayfalardaki bilgi ya da hizmetlerin doğruluğunu garanti etmemekte ve bağlantılara ilişkin hiçbir taahhüt ya da tavsiyede bulunmamaktadır. Bu linklerin kullanımından doğacak zararlardan hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmediği gibi, uygun görmediği linklere erişimi kesme hakkını saklı tutar.


5. ÖDEME

5.1. Alıcı, işbu sözleşmeyi onaylamadan önce, sözleşme konusu hizmete ilişkin birim fiyat, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ek ödeme ve vergiler ile diğer tüm ödemeler konusunda bilgilendirildiğini işbu sözleşmeyi onaylayarak peşinen kabul eder.

5.2. Alıcı, işbu sözleşmeyi kabul ile satın aldığı hizmete ilişkin ödeme ile ek ödeme ve vergileri ve varsa kargo ücretini, www.bilisakademi.com internet sitesi ve bağlı tüm interaktif uygulamaları ve/veya diğer online satış platformlarında açıkça belirtilen ve Biliş Akademi tarafından kendisine sunulan ön bilgilendirme formunda bildirildiği şekil ve şartlarda yapmak zorundadır. Alıcı’nın ödeme ve ödemeye ilişkin tüm yükümlülükleri kendisine aittir. Alıcı, işbu sözleşmeye konu hizmet dışında kalan tüm hizmet alımlarının işbu sözleşme kapsamı dışında olduğunu kabul ve taahhüt eder. 

5.3. Biliş Akademi, www.bilisakademi.com internet sitesinde ve bağlı mobil uygulamalarında yer alan fiyatlandırmalarda, yer sağlayıcıdan kaynaklanan hatalar dahil olmak üzere herhangi bir sebepten doğan eksik ya da yanlış fiyatlandırmaları düzeltme/değiştirme hakkını saklı tutar. 

5.4. Alıcı’nın satın almak istediği hizmete ilişkin bedel işbu sözleşmenin onaylanmasından sonra Biliş Akademi tarafından tahsil edilir. Ödemenin tahsil edildiğine ve siparişin alındığına ilişkin Alıcı’ya bilgilendirme gönderilir. Alıcı tarafından ödeme bilgilerinin yanlış veya eksik girilmesi, banka ve finans kuruluşlarından kaynaklanan problemler ve/veya Alıcı ile banka/finans kuruluşları arasındaki ihtilaf sebebi ile ödemenin tahsil edilememesi halinde işbu sözleşme taraflar arasında hüküm ifade etmez.

5.5. Alıcı’nın ödeme için kullandığı kredi kartı bilgilerinin eksik ya da hatalı olması, başkasının bilgileri kullanılarak oluşturulan kredi kartı/banka kartının kullanılması, kredi kartı ya/banka kartının başkasına ait olması ve/veya çalıntı olması hallerinde doğacak uyuşmazlık, zarar ve cezalardan e-hukuk hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmez.


6. İPTAL VE CAYMA HAKKI

6.1. Müşteri, canlı eğitimlerde eğitim saatine en geç 24 saat kalana kadar iptal hakkını kullanabilir ya da canlı eğitimlerin eğitmen veya Biliş Akademi tarafından iptal edilmesi durumu söz konusu olabilir. Bu durumda Müşteri’nin iptal talebinin Biliş Akademi tarafından onaylanması ya da canlı eğitimlerin eğitmen veya Biliş Akademi tarafından iptal edilmesi halinde, Müşteri’nin ödemiş olduğu canlı eğitim ücreti, Müşteri isterse iade hakkını kullanabilir ya da isterse iptal tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde aynı eğitimde kullanılmak üzere Müşteri’nin üye hesabında kalır. Her halükârda Müşteri tarafından canlı eğitim saatine 24 saatten az bir süre kala yapılan iptal talepleri kabul edilmez.

6.2. Müşteri satın almış olduğu video, sunum, doküman, online eğitim ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmetleri, online olarak satın aldığı günden itibaren 7 (yedi) gün içinde aşağıdaki koşullar dahilinde iade edebilir. Müşteri bu 7 (yedi) gün içinde hizmeti kullanmaya başlarsa cayma hakkını kullanamaz. Video, sunum, doküman, online eğitim ve bunlarla sınırlı olmamak üzere içerilerin görüntülenip görüntülenmediği www.bilisakademi.com tarafından tespit edilmektedir, müşteri bu durumu peşinen kabul eder. İçeriği görüntüleyen müşteri gerekli kullanımı sağlamış olur. Müşteri satıma konu olan bilgiyi bu biçimde elde ettiğinden cayma hakkını kullanamaz.

Bir satış sözleşmesi oluşturulmadan önce, siparişinizi kendi takdirimize göre kabul etmemeyi seçebiliriz. Siparişinizi kabul edemediğimiz durumlara örnekler şu şekildedir:

  • 1. Ürünün/Ürünlerin Web sitesinde gösterilmesi ancak stokta bulunmaması;
  • 2. Ödemeniz için yetkinizi alamamamız;
  • 3. Bir Ürün için gönderim kısıtlamaları uygulanması;
  • 4. Web sitesinde gösterilen Ürünün/Ürünlerin yanlış fiyatlandırma veya başka şekilde yanlış açıklama gibi (belirgin) bir hata içermesi.

 

6.3. 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Madde 15 gereğince, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler için cayma hakkı kullanılmamaktadır. Bu sebeple, işbu sözleşmeye konu hiçbir hizmet için cayma hakkının kullanılması ve eğitim ücretlerinin iadesi mümkün değildir. Müşteri’nin canlı eğitimlere ilişkin işbu sözleşmenin 4.1. maddesinde belirtilen iptal hakkı saklıdır. 

7. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

Alıcı tarafından elektronik ortamda kabul edilen bu sözleşmeye ilişkin ve bu sözleşme ile satın alınan hizmete ilişkin tüm talep ve bildirimler tarafların bildirmiş olduğu e-posta adresleri üzerinden yapılacaktır. Biliş Akademi tarafından Alıcı’nın bildirmiş olduğu e-posta adresine yapılan tüm bildirimler, Alıcı’ya teslim edilmiş sayılacaktır. Alıcı’nın satın almış olduğu hizmete ilişkin tüm talep ve değişikliklerini info@bilisakademi.com e-posta adresine bildirme yükümlülüğü bulunmakta olup aksi halde talep ve bildirimleri yok hükmündedir.

Taraflar, işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda, taraflar arasında yapılan tüm e-posta yazışmaları ile www.bilisakademi.com veri tabanı ile sunucularında bulunan tüm elektronik veri ve kayıtların, kesin ve bağlayıcı delil teşkil edeceğini, işbu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 hükmü gereğince delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan eder.

8. İHTİLAFLAR

İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların sulh yolu ile çözülmesi yönünde azami gayret gösterilecektir. Çözüme kavuşturulamayan uyuşmazlıklar için Alıcı’nın Bakanlıkça her yıl belirlenen parasal sınır ve yaşadığı yere göre, İlçe Tüketici Hakem Heyeti, İl Tüketici Hakem Heyeti ya da Tüketici Mahkemelerine başvuru hakkı bulunmaktadır. Mahkeme yolu ile çözülecek uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşme, Biliş Akademi tarafından detaylıca okunup müzakere edilmek üzere elektronik ortamda Alıcı’ya sunulmuş, Alıcı tarafından okunup, anlaşılarak yine elektronik ortamda onaylanmıştır.

BİLİŞ AKADEMİ | HOŞ GELDİNİZ!