Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU


1. Taraflar


1.1. Satıcı Bilgileri

Unvanı: BİLLUR MEDYA YAPIM ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: Suadiye Mahallesi Halimağa Sokak İlhan Bey Apartmanı No: 16/4 Kadıköy/İstanbul

MERSİS No: 0175043406000011

Telefon: 0543 235 55 55

E-Posta: info@bilisakademi.com

Müşteri Hizmetleri ve Şikâyet: 0543 235 55 55

1.2. Alıcı Bilgileri

Adı Soyadı/Unvanı: …..

E-posta: …..

Telefon: …..

Adres: …..

İşbu sözleşmede “Alıcı” olarak anılacaktır.

2. Konu

İşbu ön bilgilendirme formunun konusu, www.bilisakademi.com internet sitesi ve bağlı mobil uygulamalarında satışa sunulan ve Alıcı tarafından satın alma talebinde bulunulan ürünlere ilişkin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince Alıcı’nın bilgilendirilmesidir.


3. Temel Nitelikler ve Ödeme Bilgileri


3.1. Alıcı tarafından satın alınmak istenen hizmetin nitelikleri aşağıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler ile vergiler dahil toplam ödeme tutarı ve ödeme şekli Alıcı tarafından okunup, anlaşılmış ve onaylanmıştır.


3.2. Alıcı tarafından satın alınmak istenen hizmetin nitelik ve içeriği, www.bilisakademi.com internet sitesinde ve bağlı mobil uygulamalarında açık ve anlaşılır şekilde belirtilmiş olup, sözleşme kapsamı dışında kalan tüm masraf ve ödemeler Alıcı’ya aittir.

3.3. Ödemeye ilişkin, Alıcı’nın sahip olduğu banka ya da kredi kartına ilişkin, ilgili banka ya da diğer ödeme kuruluşları tarafından uygulanacak vade farkı ve/veya diğer kesintiler ödeme sayfasında, işbu ön bilgilendirme formunun onaylanmasından önce gösterilmiş olup, Kullanıcı tarafından okunup, anlaşılmış ve onaylanmıştır.

CİNSİ/TÜRÜ

MİKTARI

BİRİM FİYATI

TOPLAM SATIŞ BEDELİ

….. Eğitimi

….

….


4. Hizmetin Teslimi


Alıcı tarafından satın alınan hizmetlerden canlı eğitim hizmeti, ilanda belirtilen gün ve saatte yerine getirilir. Video eğitimlere ilişkin hizmet ise, Alıcı tarafından satın alındığı tarih ve saatte yerine getirilmiş sayılır. Sözleşme konusu hizmetin Biliş Akademi’den kaynaklanmayan teknik sebepler veya Biliş Akademi’nin müdahale edemeyeceği 3. kişi ve kurumlardan kaynaklanan sebeplerle ifa edilememesi halinde Biliş Akademi sorumlu tutulamaz. 


5. İptal ve Cayma Hakkı

5.1. Müşteri, canlı eğitimlerde eğitim saatine en geç 24 saat kalana kadar iptal hakkını kullanabilir ya da canlı eğitimlerin eğitmen veya Biliş Akademi tarafından iptal edilmesi durumu söz konusu olabilir. Bu durumda Müşteri’nin iptal talebinin Biliş Akademi tarafından onaylanması ya da canlı eğitimlerin eğitmen veya Biliş Akademi tarafından iptal edilmesi halinde, Müşteri’nin ödemiş olduğu canlı eğitim ücreti, Müşteri isterse iade hakkını kullanabilir ya da isterse iptal tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde aynı eğitimde kullanılmak üzere Müşteri’nin üye hesabında kalır. Her halükârda Müşteri tarafından canlı eğitim saatine 24 saatten az bir süre kala yapılan iptal talepleri kabul edilmez.

5.2. Müşteri satın almış olduğu video, sunum, doküman, online eğitim ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmetleri, online olarak satın aldığı günden itibaren 7 (yedi) gün içinde aşağıdaki koşullar dahilinde iade edebilir. Müşteri bu 7 (yedi) gün içinde hizmeti kullanmaya başlarsa cayma hakkını kullanamaz. Video, sunum, doküman, online eğitim ve bunlarla sınırlı olmamak üzere içerilerin görüntülenip görüntülenmediği www.bilisakademi.com tarafından tespit edilmektedir, müşteri bu durumu peşinen kabul eder. İçeriği görüntüleyen müşteri gerekli kullanımı sağlamış olur. Müşteri satıma konu olan bilgiyi bu biçimde elde ettiğinden cayma hakkını kullanamaz.

Bir satış sözleşmesi oluşturulmadan önce, siparişinizi kendi takdirimize göre kabul etmemeyi seçebiliriz. Siparişinizi kabul edemediğimiz durumlara örnekler şu şekildedir:

  • 1. Ürünün/Ürünlerin Web sitesinde gösterilmesi ancak stokta bulunmaması;
  • 2. Ödemeniz için yetkinizi alamamamız;
  • 3. Bir Ürün için gönderim kısıtlamaları uygulanması;
  • 4. Web sitesinde gösterilen Ürünün/Ürünlerin yanlış fiyatlandırma veya başka şekilde yanlış açıklama gibi (belirgin) bir hata içermesi.

 

5.3. 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Madde 15 gereğince, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler için cayma hakkı kullanılmamaktadır. Bu sebeple, işbu sözleşmeye konu hiçbir hizmet için cayma hakkının kullanılması ve eğitim ücretlerinin iadesi mümkün değildir. Müşteri’nin canlı eğitimlere ilişkin işbu sözleşmenin 4.1. maddesinde belirtilen iptal hakkı saklıdır. 

6. Uyuşmazlık

Alıcı tarafından sipariş verilmek istenen ürüne ilişkin uyuşmazlıklarda, her yıl belirlenen parasal sınırlara göre İlçe Tüketici Hakem Heyeti, İl Tüketici Hakem Heyeti ya da Tüketici Mahkemeleri’ne başvurulabilir. Mahkeme yolu ile çözülecek uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

İşbu ön bilgilendirme formu, Alıcı tarafından yukarıda nitelikleri belirtilen online ödeme yolu ile satın alınan hizmete ilişkin imzalanacak mesafeli satış sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. Alıcı, işbu ön bilgilendirme formunun, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden önce kalıcı veri saklayıcısı ile kendisine sunulduğunu, okuyup anladığını ve satın alacağı hizmete ilişkin açık ve detaylı olarak bilgilendirildiğini elektronik ortamda onaylamaktadır.  

 

BİLİŞ AKADEMİ | HOŞ GELDİNİZ!