MYK SERTİFİKASI

MYK SERTİFİKASI

Profesyonel Meslek Mensupları mesleklerini başarı ile icra edebilmek için;

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU (MYK) tarafından kabul edilen ve onaylanan RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN, Ulusal Meslek Standartlarına göre belirlenmiş; bilgi, beceri, tavır ve tutumları sergilemeleri gerekmektedir.

Mesleki yeterliliğini belgelendirmek isteyen herkes T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU (MYK) tarafından MYK mevzuatına ve ulusal yeterlilik sistemine uygunluğu ONAYLANMIŞ YETKİLENDİRİLMİŞ BELGELENDİRME MERKEZİNE başvuru yapmaları gerekmektedir.

Amaç: bir mesleğin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve kalitenin arttırılması için sahip olunması gereken nitelik, bilgi beceri ve yetkinlikleri tanımlamak. Profesyonel meslek mensuplarının Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek ve bunu Resmi olarak belgelendirmektir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi;

BİLİŞ AKADEMİ | HOŞ GELDİNİZ!