Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

1.GİRİŞ

Billur Medya Yapım Anonim Şirketi (Bundan sonra “Biliş Akademi” veya “Şirketimiz” olarak anılacaktır) olarak, kişisel verilerinizin gizliliğine önem verdiğimiz ve bizimle paylaştığınız bilgilerin kişisel ve gizli olduğunu kabul ettiğimiz için bu hususa hassasiyetle yaklaşıyoruz. İşbu Gizlilik Politikası’nı (“Politika”), Şirket olarak yönettiğimiz internet sitesi www.bilisakademi.com (“Sitemiz”) üzerinden istisnasız tüm üyelerimize ve “sınıf içi eğitim”, “online eğitim” ve “basılı yayın satın alan” kullanıcılarımıza ait toplanan verilerin gizliliği ve güvenliği hakkında sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil mevzuat kapsamında bilgilendirmek amacıyla oluşturduk. 

Kişisel verileriniz, işbu Politika çerçevesinde, yalnızca size daha iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılacaktır.

2. POLİTİKA’NIN KAPSAMI

Site sayfalarını kişisel herhangi bir bilgi vermeden dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilir, ürün ve kampanyalarımız hakkında bilgi alabilirsiniz. Portalımızı ziyaretinizde kişisel bilgileriniz, sadece sizin bilginiz dahilinde sizden temin edilebilmektedir. Biliş Akademi; üye bilgilerini kampanyalar hakkında bilgi vermek, ürün ve hizmet iyileştirmelerinde kullanmak üzere saklar. 

Sizin bilginiz ile bizim tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz Biliş Akademi tarafından korunmaktadır. Kişisel bilgilerinizi kayba, yanlış kullanıma, izinsiz paylaşıma, değiştirilmeye ve hasara karşı korumak amacıyla makul ölçüde önlemler alıyoruz. İlgili üçüncü tarafları önlem almakla mükellef tutuyoruz. Ancak internet veya herhangi bir kablosuz ağ üzerinden yapılan aktarımların değişen teknolojiler nedeniyle her zaman %100 güvenli olamayacağını hatırlatmak isteriz. 

3. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

3.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler

Biliş Akademi tarafından kişisel verilerinize ilişkin işleme faaliyetleri aşağıda sayılan genel ilkelere uygun olarak gerçekleştirilmektedir:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.


3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel verilerinizi tarafınızdan istenen hizmetlerin sağlanması, taleplerinizin alınması ve bu kapsamda sizinle iletişim kurulması gibi amaçlarla kullanıyoruz. Bu amaçlar aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şu şekilde detaylandırılabilir:

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe i̇şlerinin yürütülmesi
 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Teslimat faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satın alım, üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Müşteri i̇lişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep / şikayetlerin takibi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi


Biliş Akademi tarafından işbu Politika dışında verilerin işlenmesi, güvenliği, gizliliği ve benzeri hususlarda başka politikalar veya prosedürler de belirlenmiş olabilir. Bu nedenle diğer hukuki metinleri de incelemenizi tavsiye ederiz.

KVKK kapsamında hangi tür kişisel verilerinizin (veri kategorisi) veri sorumlusu sıfatı ile Biliş Akademi tarafından hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplerle işlendiği ve aktarıldığı, kişisel verilerinizin hangi taraflara aktarıldığı, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen KVKK ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla hazırladığımız KVK Aydınlatma Metni’ni okumanızı rica ederiz.

4. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Ayrıca; Şirketimiz kişisel verileri saklama ve imha işlemleri için bir Saklama ve İmha Politikası oluşturmuştur. Kişisel verilerinize ilişkin saklama ve imha işlemleri bu politika kapsamında gerçekleştirilmektedir. Buna göre KVKK’da veya ilgili kanunlar ile sair ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır.

Mevzuatta işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak olası uyuşmazlıklar da göz önüne alınarak hukuki ilişkimizin sona ermesinden itibaren 10 yıllık dava zamanaşımı süresinin geçmesiyle verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz yasal olarak mümkün olduğu nispette en geç 30 gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

5. ÇEREZLER VASITASIYLA TOPLANAN VERİLER

Çerezler, bir internet sitesi ziyaret edildiğinde ziyaretçinin cihazında (örneğin bilgisayar veya telefon) depolanan ve isim-değer formatında veri barındırabilen küçük metin dosyalarıdır. Bu vesileyle internet sitesine/sitelerine ziyaretin gerçekleştirildiği cihaz ve ilgili kullanıcı hakkında çeşitli bilgiler elde edilebilmektedir. İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Çerez Politikamız’ı okumanızı rica ederiz.

6. KREDİ KARTI BİLGİLERİNİN GÜVENLİĞİ

“Sınıf içi eğitim”, “online eğitim ya da “basılı yayın” satın almak için girdiğiniz kredi kartı bilgileri Biliş Akademi tarafından saklanmamaktadır. Ödeme kuruluşu altyapısı (Örneğin ‘Ozan Elektronik Para’) ile direk anlaşmalı bankalara aktarılmaktadır.

Online eğitim platformu kullanıcımız iseniz bilgi güvenliğinizi sağlamak amacı ile sizlerin de şifrelerinizi kimse ile paylaşmamanızın gerekliliğini vurgulamak isteriz. Biliş Akademi hiçbir suretle telefonda ya da mail yolu ile kredi kartı bilgisi paylaşmanızı istememektedir.

7. ÜÇÜNCÜ TARAF İNTERNET SİTESİNE VERİLEN LİNKLER

Şirketimiz, üçüncü tarafların internet sitelerine ait bağlantılar içerebilir. Bu gibi hallerde üçüncü taraflarca veri toplanması, işlenmesi, paylaşılması veya aktarımı sorumluluğumuzun dışındadır. Üçüncü taraf siteleri kullanımınız ve bu sitelerle veri paylaşımınız, bu sitelerdeki gizlilik politikası ve kullanım şartlarına tabi olup işbu Politika’nın kapsamı dışındadır. Kişisel verilerinizi paylaşmadan önce ziyaret ettiğiniz internet sitelerinin gizlilik politikalarını okumanızı öneririz.

Biliş Akademi; kredi kartı ve hesap bilgilerinizi ya da şifrelerinizi talep eden elektronik posta ve SMS’ler göndermemektedir. Bu sebeple Biliş Akademi ismi ve logosu kullanılarak; kişisel bilgileriniz ile kredi kartı ve hesap bilgilerinizi, şifrelerinizi talep eden e-posta ve SMS’lere kesinlikle itibar edilmemesi gerekmektedir.

8. POLİTİKANIN GÜNCELLENMESİ

İşbu Politika’nın hükümleri kısmen veya tamamen, internet sitemizde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere değiştirilebilir ya da yenilenebilir.

Politika’daki değişiklikleri takip edebilmeniz adına internet sitemizi belirli aralıklarla kontrol etmenizi tavsiye etmekteyiz.

9. BİZE ULAŞIN

İşbu Politika’nın yorumlanması veya uygulanması ile ilgili sorularınızı, çekincelerinizi veya şikayetlerinizi;

 • Elektronik posta yoluyla info@bilisakademi.com adresinden veya
 • 0543 235 55 55 telefon numarasından ulaşarak iletebilirsiniz.

BİLİŞ AKADEMİ | HOŞ GELDİNİZ!